Formandens beretningFormandens beretningReferat fra ordinær generalforsamling 27. marts 2019 Vamdrup badmintonklub:

 

 

Valg af dirigent.

Michael Borum blev valgt.

 

Formandsberetning

Formanden Dorthe Jørgensen berettede

Ingen bemærkninger til beretningen.

 

Kassererens beretning

Kassereren Lars Busk gennemgik regnskabet for 2018 – se bilag.

Revisor har godkendt på mail

Ingen bemærkninger til beretningen.

 

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen.

 

Valg af bestyrelse + 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlem Randi Christensen på valg

Bestyrelsesmedlem Lars Busk på valg

Suppleant Michael Borum på valg

Suppleant Randi Tøndering på valg

 

Flg. blev valgt

Bestyrelse Allan Olsen

Bestyrelse Nicolai Madsen

Suppleant Randi Christensen

Suppleant Michael Borum

Suppleant Randi Tøndering

 

Valg af revisor + suppleant

På valg er:

Revisor Finn Rosenkjeer og som ønsker genvalg.

 

Blev valgt som revisor:

Finn Rosenkjeer.

 

Evt.

Hvordan vil man vende til at det bliver et plus i regnskabet igen. Vi har søgt sponsorater og har desværre fået afslag. Nogen af de udgifter som der er på regnskabet, har vi ingen indflydelse på og nogen udgifter er for 2 år. Men det er en fokuspunkt som vi skal have.