Stævner 

Vamdrup Badminton Klub anbefaler vore spillere at deltage i stævner. Det er sjovt og lærerigt at få afprøvet sine tillærte færdigheder fra træningen ved et stævne. Spilleren udvikler sig desuden yderligere, da der opnås en badmintonerfaring, der ikke kan nås i træningslokalet alene.
 

Begynderstævner

 
For de spillere, 7-14 år, som har spillet maksimalt 3 år, og som ikke har deltaget i stævner før, kan det anbefales at vælge begynderstævner. Til disse stævner kan spillere og forældre få en idé om, hvordan det er at deltage i stævner. Der spilles ikke om placering, og alle deltagere får som regel en lille gevinst med hjem.
 

Ungdomsstævner

Det kan være svært at overskue, hvilke stævner, det kan være interessant for den enkelte spiller at tilmelde sig. Vamdrup Badminton Klub vil i begyndelsen og i løbet af sæsonen vedligeholde en liste af stævner, der kan anbefales, og som erfaringsmæssigt plejer at være gode. Vi opfordrer også til, at spillerne udvælger sig stævner, som de kan tage til sammen. Det er alt andet lige sjovere at være flere af sted sammen.
 
Vær opmærksom på, at badminton adskiller sig fra andre sportsgrene ved at man sjældent har sin træner med til stævne. Det er istedet som regel forældre, der skal coache og sørge for transport til og fra stævnet. Forældre, der mener, de ikke har så meget begreb om selve badmintonspillet behøver ikke at fortvivle - som regel er den kampmoralske opbakning af størst værdi ved et stævne, dvs. give ros, opmuntre, håndtere dit barns følelser og sætte rimelige mål.
 

Holdturneringer

VBK deltager i holdturneringer arrangeret af DGI. I begyndelsen af sæsonen vurderer trænerne, om de ønsker at stille hold. Hvert hold består af 4 spillere, der dog kan variere fra gang til gang, således at flere på en årgang har mulighed for at deltage. Cirka en gang hver måned mødes holdet med andre badminton klubbers jævnbyrdige hold. Antallet af vundne kampe afgør, hvilke hold, der går videre i turneringen. De indvolverede klubber aftaler ved et møde inden turneringens start, hvor og hvornår de enkelte hold mødes, som regel på lørdage i perioden november til marts. Holdkampene koster ikke den enkelte spiller noget udover kørslen, klubben betaler for deltagelsen. Holdkampene giver ikke point som stævner, men er en god måde for spillerne at komme ud og spille kampe, og samtidig være en del af et sportsligt og socialt fællesskab. Træneren kan sagtens bede forældre om at bakke op om holdturneringerne med kørsel og coaching under kampene. 
 
 

Tilmelding

Begynderstævner og ungdomsstævner tilmeldes for den enkelte spiller gennem portalen BadmintonPeople.dk. BadmintonPeople.dk er gratis for klubberne og finansieres af de betalingsgebyrer, der opkræves ved stævnetilmeldinger.
For enkelte lokale stævner kan tilmeldingen foregå over VBK''''s hjemmeside. Det vil for det enkelte stævne blive offentliggjort, om denne mulighed foreligger. I dette tilfælde sender klubben tilmeldinger til stævneledelsen for det pågældende stævne.
 
En spiller, der tilmelder sig et stævne betaler for dette uden tilskud fra VBK. Der betales for hver kategori, single, double og mixed double. Stævnearrangøren fastsætter priserne for stævnedeltagelse, og der kan være store variationer. På BadmintonPeople.dk vil der findes en stævne invitation, hvor relevante oplysninger f.eks. priser vil fremgå. Vær opmærksom på, at den pris, der fremgår for double som regel er den samlede pris for begge deltagere. Der benyttes betalingskort ved betaling, og der vil som nævnt blive trukket et gebyr.
 
For at kunne tilmelde sig gennem BadmintonPeople.dk, skal man først oprettes som bruger. Når man er oprettet som bruger, kan man tilknytte en spillerprofil til denne bruger. Når dette er gjort, kan stævnetilmeldinger foretages.
 
Her er et par links, der forklarer mere deltaljeret, hvordan denne opsætning klares:
 
 
Når man tilmelder sig stævner, er det selvfølgeligt nødvendigt at vide, hvilken aldersgruppe, spilleren tilhører. Der eksisterer følgende i badminton:
 
U9: 7-8 årige
U11: 9-10 årige
U13: 11-12 årige
U15: 13-14 årige
U17: 15-16 årige
U19: 17-18 årige
 
 
Dernæst skal der også angives, hvilket niveau der spilles på: Elite, A, B, C, D. Det er vigtigt at tilmelde sig det rette niveau, så man er sikker på, at kampene bliver jævnbyrdige - det er det bedste for alle.
 
Nybegyndere starter i D. Når man spiller stævner optjenes point afhængigt af, hvilken placering der opnås. Pointgivningen er også afhængig af, hvor mange tilmeldte spillere, der har været til stævnet. Efter at have tilspillet sig et bestemt antal point, rykkes spilleren op i næste række. På sin spillerprofil, kan der i BadmintonPeople følges, hvilke stævner, spilleren har deltaget i, samt hvor mange point, der er opnået.
 
Reglerne for pointtildeling og oprykning, fremgår af følgende dokument:
 
 
 
 
Af erfaring ved vi, at mange spillere og forældre føler sig noget fremmedgjorte overfor BadmintonPeople.dk, og ikke rigtig tør kaste sig ud i at bruge det. Det har desværre kostet mange manglende tilmeldinger til stævner, hvilket er en skam. Fra bestyrelsens side vil vi meget gerne være behjælpelige med at få opsætningen gjort klar i BadmintonPeople.dk. Når dette er gjort, er systemet rimelig overskueligt at bruge. Så henvend jer endelig med spørgsmål angående stævnetilmelding - vi skal stå parat med den nødvendige hjælp, så der kan blive spillet nogle stævner.
 
På stævneinvitationer står angivet, hvornår sidste tilmeldingsfrist nås. Dette er som regel ca. 2 uger før stævnet. Omkring en uge før stævnet, vil man kunne se stævneprogram på BadmintonPeople.dk. Som regel vil der også fra stævneledelsen blive sendt en mail til brugerens e-mail adresse med vedhæftet program eller link.
 
Ændringer eller afbud i programmet kan forekomme og som regel får man direkte besked via mail, hvis man bliver berørt. Alligevel er det en god idé at checke programmet dagen inden stævnet.
 
Vi vil også opfordre kraftigt til, at hvis man selv bliver forhindret i at deltage i et stævne, melder afbud til stævneledelsen, således at denne måske kan nå at ændre programmet eller give besked til berørte spillere. Det er altid irriterende, hvis spillere eller X-makkeren ikke dukker op.
 
 
Med disse ord, vil vi fra VBK''''s side ønske alle spillere rigtig god fornøjelse med stævnedeltagelse og håbe I får nogle gode oplevelser i hallerne rundt om i landet sammen med kammerater og familie.